Studerende

Tilbage til oversigt
Fornavn:Vitus
Efternavn:Vestergaard
Institution:SDU / DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials)
Adresse:Campusvej 55
Post nr.:5230
By:Odense M
Tlf.:6550 3128
E-Mail:vitus@dream.dk
Projekttitel:Digital formidling af mediehistorie
Vejleder:Prof. Kirsten Drotner
Evt. Bivejleder:-
Starttidspunkt:2009-01-01
Forventet sluttidspunkt:2012-01-01
Kort Præsentation:

Projektet vil undersøge begrebet digital dannelse som en katalysator for refleksivitetsprocesser, der er nødvendige i et moderne videnssamfund. Dette gøres ved løbende undersøgelse af brugere i alderen 12-20 år på Danmarks Mediemuseum og design og implementering af nye digitale tjenester og ressourcer på museet.
Grundtanken er, at der ligger et særligt refleksivt potentiale i at lære om medier ved aktivt at anvende medier. Der tages således udgangspunkt i web 2.0-teknologier, hvor der ligger et stort fokus på kreativitet, brugergeneret indhold, informationsudveksling og
samarbejde
Fuld Præsentation:

Formålet med Digital museumsformidling af mediehistorie er at bidrage til vores viden om unges digitale kompetencer som de udfolder sig ved aktiv brug af digitale medier i fysiske museumsrum. I dette projekt søges det belyst, hvorledes digitale kompetencer relaterer sig til refleksivitetsprocesser, der er nødvendige i et moderne videnssamfund.
Dette gøres ved løbende undersøgelse af aktive multimediebrugere i alderen 12-20 år på Danmarks Mediemuseum med henblik på design og implementering af nye digitale tjenester og ressourcer på museet. Grundtanken er, at der ligger et særligt refleksivt potentiale i at lære om mediehistorie ved aktivt at anvende medier. Der tages således udgangspunkt i web 2.0-tjenester, hvor der ligger et stort fokus på kreativitet, brugergeneret indhold, informationsudveksling og samarbejde. Projektet søger at besvare spørgsmålene: ”I hvilken grad er brugerne ’digitalt kompetente’, og hvordan kan begrebet operationaliseres i den givne kontekst med særlig vægt på at relatere
dimensionerne kreativ og refleksiv mediebrug”?
Undersøgelsen tager udgangspunkt i brugernes anvendelse af dels museets faste udstilling med temaet ”farlige medier” og følges op gennem medudvikling af museets kommende medielaboratorium. Der fokuseres på at undersøge, hvilken form for digitalt medieret læring der finder sted, og hvordan digitale kompetencer kan udvikles gennem disse læreprocesser. Det næste skridt er i samarbejde med museet og projektets eksterne partnere at videreudvikle udstillingen via design og implementering af nye digitale systemer eller tjenester i museet. Dette gøres på baggrund af – og i vekselvirkning med – de udførte brugerundersøgelser. Undersøgelsen tilstræber at forstærke reliabilitet gennem triangulering, hvor der anlægges flere forskellige vinkler på problemfeltet.
Konkret betyder det, at der anvendes flere (primært kvalitative) undersøgelsesmetoder. Etnografisk feltarbejde i form af interviews og deltagerobservation vil indtage en central plads. Som minimum følges tre grupper af unge brugere: én i aldersgruppen 12-14 år, én i aldersgruppen 15-17 år og én i aldersgruppen 18-20 år.
Billede:
Engelsk Projekttitel:Digital museum learning and media history