Studerende

Tilbage til oversigt
Fornavn:Signe Kjær
Efternavn:Jørgensen
Institution:Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse of Formidling
Adresse:Njalsgade 80, 14.2.26
Post nr.:2300
By:København S
Tlf.:35328890
E-Mail:skj@hum.ku.dk
Projekttitel:Religionens plads i offentligheden - en undersøgelse af den offentlige debats legitime grænser
Vejleder:Christian Kock
Starttidspunkt:2008-02-01
Forventet sluttidspunkt:2011-01-31
Kort Præsentation:

Mit projekt handler kort fortalt om, hvordan man ved hjælp af bestemte sproglige formuleringer, kan øge muligheden for at komme til orde og få gennemslagskraft i den danske offentlige debat. Jeg interesserer mig særligt for et refleksivt troværdighedsbegreb: Autenticitet, som forener de velkendte retoriske dyder ethos og pathos.
Jeg arbejder særligt med religiøst funderede argumenter, fordi jeg vurderer, at sådanne argumenter ofte bliver negligeret uden videre refleksion, og at dette i mange tilfælde har skadelige konsekvenser for vores samfund.
Mit sigte er med andre ord idealistisk: At hjælpe religiøse mennesker og andre med kulturelle særstandpunkter til at blive bedre til at ’komme igennem’ til den offentlige debat. Mit primære fokus er på den offentlige debat om muslimske tørklæder, ikke-dansk kulturelle klædedragter og andre vaner i det offentlige rum og i dansk politik.

Teoretisk basis: Anthony Giddens, Charles Taylor, Tom Goodnight, Christian Kock, Trudy Govier, Gerard Hauser, Norman Fairclough, Ruth Wodak, Lilie Chouliaraki, Margit Warburg.
Engelsk Projekttitel:Constructing Legitimate Spaces for Religious Claims in the Public Sphere