Studerende

Tilbage til oversigt
Fornavn:Stine
Efternavn:Lomborg
Institution:Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet
Adresse:Helsingforsgade 14
Post nr.:8200
By:Århus N
E-Mail:imvsl@hum.au.dk
Projekttitel:Cognition, Communication, and Sociality. A Socio-Cognitive Perspective on New Media
Starttidspunkt:2007-01-09
Forventet sluttidspunkt:2008-08-11
Kort Præsentation:

Mit projekt tager udgangspunkt i en sociologisk og socialpsykologisk kognitionsforståelse og sigter på at videreudvikle den sociokognitive retning indenfor receptionsanalysen i relation til brugen af nye medier, mere specifikt medierede fora på Internettet. Projektet vil udvikle teoretiske og analytiske greb til at forstå samspillet mellem kognition, kommunikation og socialitet i brugen af internetbaserede fællesskaber.

Projektet arbejder særligt med kognitionens sociale dimension, forstået som socialt distribuerede perceptioner, værdier og sociale kategorier, der forhandles og udvikles gennem interaktion og kommunikation mellem en bestemt gruppe mennesker. Projektet argumenterer for, at en operationalisering af kognitionens sociale niveau er frugtbar i relation til internetbrug i form af deltagelse i medierede sociale fællesskaber, idet en sådan tilgang kan begrebsliggøre og forklare de konkrete sociale processer (kognitive, affektive, identitetsmæssige), der knytter sig til brugen af nye mediefænomener.