Studerende

Tilbage til oversigt
Fornavn:Malene Charlotte
Efternavn:Larsen
Institution:Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
Adresse:Kroghstræde 1, 2.023
Post nr.:9220
By:Aalborg Øst
Tlf.:96357260
E-Mail:malenel@hum.aau.dk
Projekttitel:Understanding youth and online social networking
Vejleder:Pirkko Raudaskoski
Evt. Bivejleder:Birgitte Holm Sørensen
Starttidspunkt:2007-01-01
Forventet sluttidspunkt:2010-01-01
Kort Præsentation:

Dette ph.d.-projekt handler om at forstå unges brug af mødesteder på internettet. Udgangspunktet er at lytte til de unge og undersøge, hvordan mødesteder på internettet indgår som en del af deres sociale og individuelle liv. I projektet fokuserer jeg på online-mødestederne som et særligt rum for social interaktion og på de unges oplevelser og identitetskonstruktion i dette rum.

Ligeledes ønsker jeg at undersøge sammenhængen mellem de virtuelle og de fysiske rum, som unge bevæger sig i. Dette gør jeg for at afdække, hvordan online-mødestederne indgår som en del af børn og unges hverdag, og hvordan hverdagen, dvs. skole, hjem og fritid, er repræsenteret og medieret i de virtuelle rum.

Ud over denne overordnede forståelsesdel har projektet en sekundær forandringsdel, hvor jeg sigter mod at danne bro imellem de unge, deres forældre og andre voksne, som kan have svært ved at forstå, hvorfor og til hvad unge anvender de nye mødesteder på internettet.
Billede:
Engelsk Projekttitel:Understanding youth and online social networking
Engelsk Præsentation:

In this PhD project I am studying how Danish youngsters use social network sites as part of their everyday life. I am especially interested in the dissolution of online vs. offline, which characterises the way social network sites are used by youth. As several studies on online social networking have shown, users do not distinguish between online and offline. The digital space should not be seen as a replacement, but rather a continuation of the physical space, which primarily supports pre-existing social relations or offline friends. Therefore, a division between ‘online’ and ‘offline’ should not be made when studying online social networking and youth.

Based on this position, I am studying the online experiences of Danish youngsters between the age of 12 and 18 years old in order to understand what online social networking means to them and how social networking sites are integrated as part of everyday life and how everyday life is represented and mediated in the digital space.