Studerende

Tilbage til oversigt
Fornavn:Dan
Efternavn:Pedersen
Institution:Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Adresse:Njalsgade 80
Post nr.:2300 S
By:københavn
Tlf.:2854 0035
E-Mail:danp@hum.ku.dk
Projekttitel:Dansk tv set med udenlandske øjne
Vejleder:Christa Lykke Christensen
Evt. Bivejleder:Morten Pankoke Hansen, DR
Starttidspunkt:2005-05-01
Forventet sluttidspunkt:2008-10-01
Kort Præsentation:

Dansk tv set med udenlandske øjne

”Dansk tv set med udenlandske øjne” er et joint venture mellem Zodiak Television World og Danmarks Radio, der søger at øge afsætningen af danske tv-programmer og -formater ved at udvikle strategiske og analytiske redskaber overfor udenlandske tv-stationer og programindkøbere.

”Dansk tv set med udenlandske øjne” undersøger europæiske indkøbere og seeres syn på, forestillinger om og oplevelse af dansk tv, når de møder programmerne på de internationale salgsmesser.
Projektet søger indsigt i forskellige afsætningsterritoriers evalueringskriterier og hvilke kvaliteter indkøbere og seere finder i danskproducerede formater og programmer. Vægten ligger på hvilke kulturelle barrierer indkøberne oplever i mødet med tv-indhold fra Danmark.

Det er forventningen at projektet vil bidrage med bedre viden om formater og programmers salgspotentiale samt nye muligheder for koproduktion. Denne viden kan eventuelt også inddrages i udviklingen og vurderingen af nye programkoncepter på planlægningsstadiet.

På trods af det bliver stadig mere almindeligt at finansiere programmer og formater gennem salg og koproduktioner, er den viden vi har om programindkøbets processer og afsætningsterritorierne stadig sparsom.
Derfor begynder ”Dansk tv set med udenlandske øjne” på den systematiske indsamling af viden og erfaringer om salg af programmer og formater både i de danske produktions- og distributionsmiljøer samt blandt europæiske programindkøbere.


Engelsk Projekttitel:Danish Television Seen Through Foreign Eyes