Studerende

Tilbage til oversigt
Fornavn:Camilla
Efternavn:Dindler
Institution:Afd. for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet
Adresse:Njalsgade 80
Post nr.:2300
By:København S
Tlf.:35329360
E-Mail:dindler@hum.ku.dk
Projekttitel:Politikere, spindoktorer og dagbladsjournalister
Vejleder:Professor Stig Hjarvard
Starttidspunkt:2007-02-01
Forventet sluttidspunkt:2010-01-31
Kort Præsentation:

Det er projektets formål at tilvejebringe ny, empirisk viden om relationerne mellem folkevalgte politikere, politiske presserådgivere, dagbladsjournalister og kommentatorer for at kunne bidrage til en større forståelse af skabelsen af politiske diskurser i det offentlige rum. Projektet tager afsæt i agenda-setting teori (Maxwell McCombs 2004) og medialiseringsteori (Ragnar Waldahl 1999)
og vil på den baggrund forsøge at videreudvikle tesen om en eksklusivitetskultur (Ida Schulz 2006). Projektets empiri skal indsamles via kvalitative interviews med- og observationsstudier blandt de ovennævnte aktører.
Engelsk Projekttitel:Politicians, spin doctors, and print journalists