Studerende

Tilbage til oversigt
Fornavn:Carsten
Efternavn:Stage
Institution:Nordisk Institut, Aarhus Universitet
Adresse:Jens Chr. Skous Vej 7, 1465/324
Post nr.:8000
By:Århus
Tlf.:89421931
E-Mail:norcs@hum.au.dk
Projekttitel:Medierede nationskonstruktioner i et globaliseringsperspektiv
Vejleder:Britta Timm Knudsen
Evt. Bivejleder:Bodil Marie Thomsen
Starttidspunkt:2007-02-01
Forventet sluttidspunkt:2009-05-30
Kort Præsentation:

Mit ph.d.-projekt har de danske mediers formidling af Muhammedkrisen som sit centrale omdrejningspunkt. Projektets empiri vil være henholdsvis den nationale nyhedsdækning af krisen på DR1 og TV2, den række af tv-dokumentarer, som er fulgt i sagens kølvand, samt lederartikler og debatbøger om sagen. Overordnet vil jeg betragte Muhammedkrisen som en kilde til ændrede nationale selvbilleder, fordi den – som en art dansk pendant til 11/9 – gør det tydeligt, at den danske offentlighed ikke blot er en voyeur i forhold til verdensscenen, men også objekt for et globalt blik. Sagen kan på den baggrund læses som en kontinuerlig refleksion over den globaliserede nations status og fremtid. Projektet vil som sådan have to mål: 1) En kortlægning af sagsforløbets forskellige fortolkningspositioner og visualiseringsstrategier. 2) En analyse af disse fortolkningspositioner og visualiseringsstrategiers mere eller mindre eksplicitte forestillinger om det nationale fællesskab under en tiltagende globaliseringsproces. Med baggrund i de empiriske analyser vil jeg bl.a. diskutere, hvorvidt medieringen af Muhammedkrisen indskriver det nationale fællesskab i en modstandsrelation til den kulturelle globalisering, eller om der i stedet promoveres en ny (postnational) globaliseringsbevidsthed som det nødvendige udgangspunkt for fremtidig interaktion og debat.
Engelsk Projekttitel:Mediated Nation Building in the light of Globalization