Studerende

Tilbage til oversigt
Fornavn:Vidar
Efternavn:Falkenberg
Institution:Aarhus Universitet
Adresse:Helsingforsgade 14
Post nr.:8200
By:Århus N
Tlf.:89429289
E-Mail:vidar.falkenberg@hum.au.dk
Projekttitel:Internetavisernes historie
Vejleder:Niels Brügger
Evt. Bivejleder:Søren Kolstrup
Starttidspunkt:2005-09-01
Forventet sluttidspunkt:2009-02-24
Kort Præsentation:

Projektets udgangspunkt er en historisk funderet analyse af netavisen, med henblik på at belyse hvordan den teknologiske udvikling af internettets funktionelle genrer og de traditionelle avisudgiveres mediestrukturelle betingelser har medvirket til netavisernes udvikling. Jeg vil vurdere både de mediemæssige, de indholdsmæssige og de formmæssige særpræg, og beskrive hvordan netavisen lever i sameksistens med den trykte avis.

Projektet er primært analytisk, ved at det vurderer de teknologiske og mediestrukturelle faktorer der til medvirker til netavisernes udvikling. Det er også i høj grad et metodisk projekt, der udforsker metoder for anvendelsen af arkiverede netaviser/netsteder som empirisk materiale. Dette er et nyt forskningsfelt under udvikling nationalt og internationalt. Det er i sidste ende også et teoretisk projekt, der bidrager til en større forståelse af medier på internet, ved at definere netavisen som en genre/bestemt type netsted. Totalt er det dermed et tredelt hierarki afhandlingen dækker over: Analytisk, ved at beskrive og forklare netavisens historiske udvikling, metodisk, ved at komme med forskellige scenarier til hvordan arkiverede netaviser kan analyseres, og teoretisk ved at beskrive og klassificere de danske netaviser.
Empirien findes på to distinkte måder. Den første er en undersøgelse af de tilgængelige arkiver, såvel avisernes egne som andre offentlige eller private arkiv. Den anden måde inkluderer interviews med udgivere og analyser af supplerende materiale, i den grad det er muligt at fremskaffe.

Det er det humanistiske fakultet ved Aarhus Universitet, der har opslået stipendiet i samarbejde med Statsbiblioteket. Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem Statsbiblioteket, Forskerskolen for Medier, Kommunikation og Journalistik/Forskningsstyrelsen samt Det Humanistiske Fakultet/Aarhus Universitet.
Billede: