Pia Majbritt Jensen
Institut for Informations- og Medievidenskab
Aarhus Universitet
Helsingforsgade 14
8200 Århus N
Tlf: 89 42 92 32
E-mail:
piamj@imv.au.dk
Lokale 5.347
 

2004-2007 Ph.d. stipendiat ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet
2003 Cand.mag. i Medievidenskab og Spansk. Aarhus Universitet
2002-2004 PR- & Projektkoordinator. Have PR & Kommunikation, Frederiksberg
2002-2003 Forskningsassistent på projekt om TV2/Nord Digital. Aalborg Universitet
2002-2003 Bestyrelsesmedlem i SAMS – Sammenslutningen af Mediestuderende i Danmark
2002 Medstifter af Medievidenskabelig Forening. Aarhus Universitet.
2001 Strategisk plannerassistent på Grey København
2001 Studier på MA of Communications. RMIT University, Melbourne
2000 Medarrangør af SAMS Seminar 2000: “Internet – Forskydninger i Mediebilledet”
1999-2001 Medredaktør af medietidsskriftet SAMSON, der udgives af SAMS
1997 Studier på Universidad de Málaga, Spanien
1996 Indskrevet på Aarhus Universitet
1994 Sproglig studentereksamen. Brønderslev Gymnasium

Hovedvejleder
Lektor Hanne Bruun

Bivejleder
Lektor Kirsten Frandsen

Projektbeskrivelse: Versionering af tv-formater i et transnationalt perspektiv

Mit ph.d.-projekt omhandler internationalisering af tv-mediet med fokus på nationale versioneringer af importerede tv-programmer, der er gennemgående, og mere og mere omsiggribende, fænomen i den internationale tv-verden. Dertil kommer, at de relativt få bidrag om formatversionering i dansk såvel som international medieforskning næsten udelukkende drejer sig om kulturelle aspekter ved formatversioneringen.

Men for mig at se er der yderligere to aspekter, der er ligeså vigtige som de kulturelle: Det drejer sig om 1) de mediesystemiske og 2) de genremæssige aspekter ved handelen med og versioneringen af formater. Disse aspekter vil i mit projekt konkret blive grebet an gennem en komparativ analyse af danske og spanske formatversioneringer og medieforhold: dels gennem en nærmere undersøgelse af det spanske og det danske mediesystem, dels gennem en genreanalyse af to af de mest populære, nyere versioneringsgenrer, reality show (fx Big Brother og Robinson) og livsstilsprogrammer (fx Roomservice, Helt Solgt og De Fantastiske Fem), samt tekstanalyser af konkrete versioneringer inden for de to genrer i de to respektive lande.

Metodisk belyses genreaspektet primært gennem kvalitativ tekst- og genreanalyse og sekundært gennem en kvantitativ opgørelse af genrernes omfang og hyppighed.
Mediesystemaspektet belyses gennem (historiske) dokumentanalyser af de to landes mediesystemer samt interview med branchefolk i Danmark og Spanien.
Teoretisk tager jeg udgangspunkt i globaliseringsteori og i mere specifik medieteori ang. internationalisering af tv-mediet.