Links

Forskerskoler og ph.d.-programmer

Center for Diskursstudier (AAU)
http://diskurs.hum.aau.dk/dexus4

Den Nationale Forskerskole:
http://www.sdu.dk/Hum/graduateschool/

Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag (KLIK)
http://www.hum.ku.dk/klik

Forskerskole Øst
http://www.hum.ku.dk/gradeast/

Georg Brandes Skolen
http://www.hum.ku.dk/georgbrandes/

Human Centered Informatics Postgraduate Research School
http://www.hci.hum.aau.dk

Kommunikation, Journalistik og Medier (Ph.d.-program)
http://www.ruc.dk/ruc_en/research/PhD/hum/CJM/

Politologisk Forskerskole
http://www.polforsk.dk

Kulturarvens Forskerskole
http://www.db.dk/kaf/

Andre links

Center for Medier og Demokrati i Netværkssamfundet (MODINET)
http://www.hum.ku.dk/modinet/

Danish research center on education and advanced media materials (DREAM)
http://www.dream.sdu.dk

Forskeruddannelsesrådet (FUR)
http://www.forsk.dk

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID)
http://www.smid.dk/

Neposnet, North European Political Science Research Education Network,
newsletter is a medium where you can easily publish and find information
about Ph.D.-courses and other research events.(NEPOSNET)
http://polforsk.dk/newsletter/