Kommende Ph.d. studerende

FMKJ er en netværks forskerskole, der organiserer ph.d.-studerende, der er tilknyttet de gradsgivende medlemsinstitutioner. Indskrivning som ph.d.-studerende sker således på universiteterne, hvorefter man kan blive meldt ind i FMKJ.

Ph.d.-stipendier fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) skal søges gennem en forskerskole. Hvis man ønsker at ansøge FKK om et ph.d.-stipendium til et projekt, der ligger inden for FMKJ’s område, skal man derfor ansøge gennem FMKJ, der foretager en præselektion inden fremsendelse til FKK. Ansøgningsfristen til FMKJ ligger som regel i slutningen af juni, og stipendierne annonceres  primo maj.

Humanistiske Fakultet Københavns Universitet http://www1.hum.ku.dk/forskning/phd/bliv_phd/

Humanistiske Fakultet Aarhus Universitet http://www.hum.au.dk/fak/phd/

Handelshøjskolen Aarhus Universitet http://www.asb.dk/programmes/phd.aspx

Humanistiske Fakultet Aalborg Universitet http://adm.aau.dk/fak-hum/phd.htm

Handelshøjskolen København CBS http://www.cbs.dk/uddannelser/ph_d

IT Universitet http://www1.itu.dk/sw35879.asp

Roskilde Universitet http://www.ruc.dk/ruc/forskning/phd/

Syddansk Universitet http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Forskning/Phd_uddannelser.aspx