Ph.d. Forsvar

FMKJ annoncerer løbende ph.d.-forsvar af forskerskolens medlemmer. Vi vil opfordre alle interesserede i at deltage i ph.d.-forsvarene, og det kan oplyses, at FMKJ betaler FMKj-studerendes rejseudgifter ved deltagelse i forskerskolens ph.d.-forsvar. Følgende ph.d.-forsvar er planlagt:

Ph.d. Forsvar

Andreas Lindegaard Gregersen
Core Cognition and Embodied Agency
in Gaming:

Towards a Framework for Analysing Structure
and Function of Computer Games

Time: Friday 21th of november 2008 at 13 pm. The doors will be closed precisely.
Place: University of Copenhagen, Faculty of Humanities, Lecture Hall 23.0.49

Evaluation Committee:
Associate Professor, Ph D Kjetil Sandvik,(chairman), KĂžbenhavns Universitet
Associate Professor, Ph D Carl Plantinga, Calvin College, Michigan
Associate Professor, Ph D Bo Kampmann Walther, Syddansk Universitet

Director of the Defence: Professor, dr. phil. Klaus Bruhn Jensen
[ læs mere ]