Student

Back to overview
First name:Trine Susanne
Last name:Johansen
Institution:Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet
Address:Fuglesangs Allé 4
Post code:8210
City:Århus V
Tel.:89486881
E-Mail:tsj@asb.dk
Project title:Fra transporteret essens til dynamisk konstruktion – mod en interaktionistisk forståelse af corporate identity
Advisor:Anne Ellerup Nielsen
Starting date:2007-08-01
Expected completion date:2010-08-01
Danish short presentation:

Projektet fokuserer på corporate identity, der som nøglebegreb inden for corporate communication er placeret centralt i krydsfeltet mellem virksomhed og omverden. Her opfattes identitet ofte statisk som virksomhedens essens, der kan og bør viderekommunikeres enstemmigt. Teorier fra bl.a. sociologien og psykologien udfordrer denne identitetsforståelse med fokus på en flydende identitet, der konstrueres gennem interaktion, og det er her i mødet mellem forskellige identitetsteorier projektet tager fat. Formålet er således at diskutere konsekvenserne for corporate identity af at operere med en flydende, frem for en statisk, identitet.
Full Presentation:

Projektets omdrejningspunkt er corporate identity, der som nøglebegreb inden for corporate communication er placeret centralt i krydsfeltet mellem virksomhed og omverden. I denne optik beskrives identitet ofte som virksomhedens essens (eller måske ligefrem dens sjæl); en statisk størrelse, der kan fungere som udgangspunkt for den strategisk integrerede virksomhedskommunikation. Mens corporate communication således arbejder med virksomhedens evne til at udtrykke én corporate identity via enstemmig eller samstemmende kommunikation, udfordrer identitetsteorier inden for bl.a. sociologi og psykologi en sådan essentialistisk identitetsforståelse.

Identitet betragtes her som en dynamisk, flydende størrelse, der konstrueres gennem interaktion. Projektet søger at afdække potentielle konsekvenser af at arbejde med en interaktionistisk identitetsforståelse i en corporate communication optik. Idet der spørges om – og i givet fald hvordan – virksomheder kan operere med identitet som en dynamisk konstruktion, der opstår i interaktionen mellem virksomhed og stakeholdere.

Projektet vil derfor med udgangspunkt i sociologiske og psykologiske identitetsteorier samt gennem undersøgelse af stakeholdernes bidrag til identitetskonstruktionen diskutere såvel teoretiske som praktiske konsekvenser af en interaktionistisk identitetsforståelse for den strategisk integrerede virksomhedskommunikation.
Picture:
English project title:From transported essence to dynamic construction – towards an interactionist understanding of corporate identity