FMKJ PhD students


Andersen, Lars Bo, Institut for Informations- og Medievidenskab
Project title: IT i udviklingsarbejde
B. Ramsing, Line,
Project title:
Berg, Christian,
Project title:
Berg, Kristine Marie, Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Project title: Forestillinger om den interkulturelle dialog
Berth, Mette,
Project title:
Carlson, Merete, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Project title:
Christiansen, Tanja Juul, CBS
Project title: Corporate blogging - en undersøgelse af den skriftlige netsamtales socialiserende funktion
Dindler, Camilla, Afd. for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet
Project title: Politikere, spindoktorer og dagbladsjournalister
Effenberger Larsen, Zenia Kim,
Project title:
Engholm, Morten, Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse of Formidling
Project title:
Falkenberg, Vidar, Aarhus Universitet
Project title: Internetavisernes historie
Givskov, Cecilie,
Project title:
Graakjær, Nicolai j.,
Project title:
Gregersen, Andreas Lindegaard, Afdeling for Medier, Erkendelse og Formidling
Project title: (Working Title) Do X by Ying: Towards a framework for analysing mediated agency in relation to computer games
Gürsimsek, Remzi Ates,
Project title:
Hanghøj, Thokild,
Project title:
Helles, Rasmus, Afdeling for Film- og Medievidenskab
Project title: Personlige medier i dagliglivet
Jeppesen, Jørgen, Roskilde Universitetscenter, CBIT
Project title:
Jessen, Iben Bredahl, Ålborg Universitet, Institut for Kommunikation
Project title:
Johansen, Trine Susanne, Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet
Project title: Fra transporteret essens til dynamisk konstruktion – mod en interaktionistisk forståelse af corporate identity
Jørgensen, Rikke Frank, Institut for Menneskerettigheder / Institut for Kommunikation, Journalistik og Social Foranding - RUC
Project title: The internet as a resource for civil society
Jørgensen, Signe Kjær, Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse of Formidling
Project title: Religionens plads i offentligheden - en undersøgelse af den offentlige debats legitime grænser
Kahr-Højland, Anne,
Project title:
Kobbernagel, Christian,
Project title:
Kristiansen, Erik, Performance Design, RUC
Project title: Location-based computer games
Larsen, Malene Charlotte, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
Project title: Understanding youth and online social networking
Liboriussen, Bjarke, Syddansk Universitet
Project title: The Mechanics of Place: Body, Landscape, and Building in Online Worlds
Lomborg, Stine, Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet
Project title: Cognition, Communication, and Sociality. A Socio-Cognitive Perspective on New Media
Mathieu, David, CBIT - RUC
Project title: Cross-cultural comparison in news comprehension
Ngomba, Teke, Aarhus Universitet, Institut for Informations- og Medievidenskab
Project title: Political Communication in Sub-Saharan Africa: The Cameroonian Experience in a Global Perspective
Nielson, Bo, RUC, CBIT
Project title: En kritisk dekonstruktion og rekonstruktion af den kvalitative metode i et praksisperspektiv.
Nørgård, Rikke Toft, Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet
Project title: At praktisere sprog i computerspil: Hvorfor og hvordan?
Olesen, Mogens, Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse of Formidling
Project title:
Pedersen, Dan, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Project title: Dansk tv set med udenlandske øjne
Petersen, Anja Bechmann,
Project title:
Petersen, Line Nybro, Afdeling for Film og Medievidenskab, Københavns Universitet
Project title: Believe in Buffy? Religiøse diskurser i moderne amerikansk tv-fiktion og perspektiver for danske unges religionsforestillinger.
Plesner, Ursula, Roskilde Universitetscenter
Project title: Massemediering fra et ANT perspektiv - hvordan samfundsvidenskabelig viden bliver til medietekster
Poulsen, Signe Herbes,
Project title:
Radil, Casper Høeg,
Project title:
Redvall, Eva Novrup, Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Project title:
Ruggaard, Kim lilholt,
Project title:
Simonsen, Thomas,
Project title:
Sloth, Erik,
Project title:
Smedegaard Nielsen, Asta,
Project title:
Stage, Carsten, Nordisk Institut, Aarhus Universitet
Project title: Medierede nationskonstruktioner i et globaliseringsperspektiv
Sørensen, Jannick Kirk, Inst. f. Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet (SDU)
Project title: Personalisation Technologies as Challenge for Public Service Media
Sørensen, Inge Ejby, Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse of Formidling
Project title:
Thestrup, Klaus,
Project title:
Thomsen, Line, Aarhus Universitet
Project title: Redaktions kulturer I journalistisk nyhedsproduktion i tv med særlig fokus på forvaltning af public service
Thorsen, Christian Isak, Afdeling for Film & Medier, Institut for Medier, Erkendelse & Formidling, Københavns Universitet
Project title: Isbjørnens anatomi - Nordisk Films Kompagni som erhvervsvirksomhed i perioden 1906 til 1928.
Thorsen, Jacob, Institut for Informations- og Medievidenskab, Århus Universitet
Project title: Negotiating citizenry by means of radio: poor and marginalised people\\\\\\\'s aspirations and strategies in rural Nepal
Toft-Nielsen, Claus, Institut of Informations- og Medievidenskab
Project title: Oplevelsen på spil - om medierede spihandlinger
Uldam, Julie, Copenhagen Business School/London School of Economics
Project title: Deliberation, Performance and the Ethics of the Public Sphere - a comparative analysis of Facebook, YouTube, last.fm and Secondlife
Vestergaard, Vitus, SDU / DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials)
Project title: Digital formidling af mediehistorie
Wellejus, Esther, Det Danske Filminstitut / Københavns Universitet
Project title: Portrætfilmen i moderne dansk dokumentarfilm
Wille, Jakob Ion, Copenhagen Business School & Danmarks Designskole
Project title: Visuel oplvelsesdesign - om design til fortællende billedmedier.
Zajec, Spela , Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse of Formidling
Project title: